Bergsjö bygdegård uppfördes som skola på samfälld mark år 1878. Flera av byggnaderna kring huvudbyggnaden kom till som bostäder åt lärare och vaktmästare några år senare. 

I Bergsjö bedrevs skolundervisning mellan 1878 och 1952.                     

Efter att skolverksamheten lagts ner, drevs  barnkoloni fram till 1974. Därefter disponerade olika föreningar lokalerna under somrarna men innan föreningen övertog byggnaderna hade de varit oanvända i drygt 10 år. 

1986 bildades Bergsjö Bygdegårdsförening och direkt började föreningen att bearbeta kommunen om att få överta byggnaderna. Detta blev verklighet 1990 då föreningen fick köpa lokalerna för en symbolisk summa. Tidigare samma år hade samtliga 12 markägare överlåtit den samfällda marken till föreningen genom ett gåvobrev.

Bidrag från kommunen och Boverket har möjliggjort upprustning byggnaderna. Idag finns i huvudbyggnaden ett välutrustat kök och plats för  80 pers. Lärarbostäderna hyrs ut till turister.